Usługi dla cudzoziemców

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla obcokrajowców.
Wspieramy przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie biznesu w Polsce.
Specjalizujemy się w zakładaniu dla naszych klientów spółek prawa handlowego (w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sprawach związanych z legalizacją pracy i pobytu. W Szczególności udzielamy wsparcia prawnego w sprawach dotyczących:
• zezwoleń na pracę;
• zezwoleń na pobyt;
• polskiej karty pobytu;